En skitkul stafett invigde ny överföringsledning

Under 2017 färdigställdes en nästan 18 km lång avloppsledning för överföring av spillvatten mellan Bua och Getteröverket i Varberg. Överföringsledningen går längs kuststräckan från Limabacka till Getteröverket i Varbergs kommun.

För att Varbergs kommun ska kunna växa och utvecklas behövdes Norra kuststammen för att öka kapaciteten på ledningsnätet för dricksvatten och avlopp. Projektet hade ett stort fokus på miljö, både i genomförande och på lång sikt.

Den nya ledningen minskar risken för bräddningar eftersom den avlastar det befintliga ledningsnätet i området. Norra kuststammen resulterade i att Bua reningsverk lades ner den 9 november 2017. Reningsverket hade efter 40 år i drift inte längre kapacitet att ta hand om allt avloppsvatten. Getteröverket har dessutom en högre reningsgrad och genom att leda allt avloppsvatten hit blir det betydligt minskade utsläpp, framförallt av kväve.

Norra kuststammen
I september 2017 invigdes Norra kuststammen med ett motionslopp längs med ledningssträckan, Avloppet – en skitkul stafett. Det var ett uppskattat lopp med ett 120-tal deltagare. Anmälningsavgiften gick till WaterAids viktiga arbete med rent vatten, bättre hygien och sanitet i världens fattigaste samhällen. 

"