Projekt och planering

Mats Andersson är chef för VIVAB:s avdelning för Projekt och planering, en avdelning som har växt och fått utökat ansvar under de senaste åren. Tidigare hade avdelningen ”VA” som ett tillägg i namnet för att visa att man bara arbetade med projekt inom vatten och avlopp. Sedan i höstas är den begränsningen dock borttagen eftersom Projekt och planering även ska arbeta med projekt inom återvinning och avfall framöver.

Hur ser avdelningen för Projekt och planering ut, Mats?
Vi är 25 anställda som lite förenklat är uppdelade i fyra övergripande funktioner; Projekt, Planering, Marknad och GIS.

Vad gör man inom Projekt?
Här jobbar vi med att driva och genomföra de olika anläggnings- och utvecklingsprojekt som pågår. Vi brukar vara med från de inledande diskussionerna och planeringen av projektet och sedan hela vägen in i mål där den nya anläggningen står färdig.

Finns det något projekt under 2017 som är extra nämnvärt?
Vårt största projekt under förra året var definitivt Norra Kuststammen, en ny överföringsledning som möjliggör för Varbergs kommun att växa och utvecklas norrut genom att öka kapaciteten på ledningsnätet för vatten och avlopp. Projektet hade ett starkt fokus på miljö, både i genomförande och på lång sikt och har möjliggjort att leda om avloppsvattnet till Getteröns reningsverk, och därmed gjort det möjligt att stänga det gamla reningsverket i Bua. Det blev ett väldigt lyckat projekt som genomfördes med samverkansform Partnering och där vi höll både tids- och budgetramar mycket tack vare vårt nära och öppna samarbete med våra entreprenörer.

Planering då, vad innebär det mer konkret?
Vi jobbar med den långsiktiga planeringen av hur vårt VA-nät ska utvecklas. Just nu jobbar vi utefter planen VA2030, det vill säga med perspektivet ett drygt decennium framåt. Men ibland är perspektivet upp till hundra framåt i tiden för att säkra vattenförsörjningen även för kommande generationer. 

Arbetet sker i mycket nära samarbete med kommunerna och deras planer för hur de ska växa och utvecklas, till exempel när man beslutar sig för att bygga ett nytt bostadsområde, industriområde eller varför inte en tågtunnel. Just nu är det högtryck i både Varberg och Falkenberg med stark tillväxt och stora planer på nya bostadsområden och andra samhällsbyggnadsprojekt. Då blir VIVAB:s del en viktig pusselbit från detaljplan till genomförande, särskilt som just vatten och avlopp måste göras tidigt i ett exploateringsprojekt.

Den del som ni kallar för Marknad, vad gör man där?
Den delen av avdelningen jobbar framför allt nära våra kunder, eller abonnenter. Vi tar emot och hanterar frågor om att få ansluta sig till VA-nätet, antingen vid nybyggnation eller i takt med att vårt VA-nät växer och görs tillgängligt i ett område som tidigare haft egna lösningar för vatten och avlopp. Det är som sagt högtryck i både Falkenberg och Varberg just nu och det märks även här.

En viktig del är också att se till att kunden faktureras rätt kostnad för anslutningen och där kommer arbetet med våra taxor in. En annan viktig del av avdelningen är vår GIS-del som jobbar med kartorna i GIS (Geografiskt InformationsSystem) för att dokumentera vår anläggning eller mer konkret; visa var alla rör och ledningar ligger och hur systemet är uppbyggt. Informationen används till exempel för planering av underhåll och utbyggnad men även för att kunna förmedla information om våra ledningar när det skall grävas inom vårt verksamhetsområde, till exempel till en nybyggnadskarta.

Slutligen, var är det som gör att du tycker att det är så kul att jobba på VIVAB?
Jag gillar att VIVAB är ett företag med mycket engagerade och kunniga medarbetare och vi har en tydlig miljöprofil. Att vi är en viktig del av samhällsutvecklingen i Varberg och Falkenberg och att det pågår ett stort antal projekt med olika utmaningar gör det till ett roligt och omväxlande arbete. Vi jobbar med långsiktiga frågor vilket ger en extra positiv dimension till uppdraget.

Mats Andersson
Mats har jobbat på VIVAB sedan december 2015 och har tidigare mångårig erfarenhet av projektstyrning från ledande befattningar i företag inom områdena energiproduktion och eldistribution.

"