Arkiv

Här hittar du VIVAB:s tidigare verksamhetsberättelser.

2018

Under 2018 medverkade VIVAB i många intressanta och spännande projekt. Bland annat stod designen för Varbergs nya vattentorn klar, i Ullared pågick ett antal dricksvattenrelaterade projekt och en sopsugsanläggning planerades i Varbergs nya stadsdel Västerport.

Stort fokus låg även på vattensituationen i våra kommuner då vi hade den varmaste och torraste sommar på väldigt länge. Detta, tillsammans med hög konsumtion av dricksvattnet, resulterade i bevattningsförbud i Ullaredsområdet.

2017

Under 2017 fyllde ÅVC Sandladan i Falkenberg 10 år och byggnationen av Holmagärde ÅVC i Varberg påbörjades. Den nya avloppsledningen, Norra Kuststammen, färdigställdes och invigdes med ett motionslopp längs med den 18 km långa ledningssträckan. På Kvarnagårdens vattenverk infördes en ultrafilteranläggning. I slutet av året fick VIVAB stöd från Naturvårdsverket att byggs en förbehandlingsanläggning för biogasproduktion av matavfall i Gödastorp.