Arkiv

Här hittar du VIVAB:s tidigare verksamhetsberättelser.

2018

Under 2018 medverkade VIVAB i många intressanta och spännande projekt. Bland annat stod designen för Varbergs nya vattentorn klar, i Ullared pågick ett antal dricksvattenrelaterade projekt och en sopsugsanläggning planerades i Varbergs nya stadsdel Västerport.

Stort fokus låg även på vattensituationen i våra kommuner då vi hade den varmaste och torraste sommar på väldigt länge. Detta, tillsammans med hög konsumtion av dricksvattnet, resulterade i bevattningsförbud i Ullaredsområdet.

2017

Under 2017 fyllde ÅVC Sandladan i Falkenberg 10 år och byggnationen av Holmagärde ÅVC i Varberg påbörjades. Den nya avloppsledningen, Norra Kuststammen, färdigställdes och invigdes med ett motionslopp längs med den 18 km långa ledningssträckan. På Kvarnagårdens vattenverk infördes en ultrafilteranläggning. I slutet av året fick VIVAB stöd från Naturvårdsverket att byggs en förbehandlingsanläggning för biogasproduktion av matavfall i Gödastorp.

Tillgänglighet för www.verksamhet.vivab.info

VIVAB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur denna webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen för verksamhetsberättelse 2017, 2018 och 2019 inte är helt tillgängliga.

Rapportera brister
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du inte kan använda webbplatsen, upptäcker problem, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav meddela oss via vårt formulär så att vi får veta att problemet finns. Du kan också kontakta oss på följande sätt:
Skicka e-post till vivab@vivab.info
Ring 0757-27 40 00

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentligservice. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Vi har uppskattat tillgängligheten på webben utan granskning och ser att den är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi har valt att inte göra ett arbete med att uppdatera nuvarande webbplats då webbplatsen är en tidsbegränsad sida som uppdateras årligen. Vi kommer ta fram en uppdaterad webbplats som följer EU-standard för tillgänglighet.

Senaste bedömningen gjordes: 2020-09-03
Senaste versionen av webbplatsen publicerades: 2020-03-10
Redogörelsen uppdaterades senast: 2020-09-03