Välkommen till vivab 2017

Välkommen till denna tillbakablick på VIVAB:s verksamhet 2017, i ett nytt digitalt format. Skrolla ner och läs om några av alla intressanta och spännande saker VIVAB gjorde under 2017.

Ätran, en källa till rent vatten

Ungefär 80 procent av dricksvattnet i Falkenberg kommer från Ätran. Idag finns det inget skydd för Ätran som dricksvattentäkt, men ett arbete med att skapa ett vattenskyddsområde har startats – Skydda Ätran.

Sol, vind och...​

Var vattensmart, spara på vattnet och hjälp oss att undvika vattenrestriktioner och bevattningsförbud om det blir torra somrar.

Unikt vattenverk i Varberg

Kvarnagårdens vattenverk och VIVAB ligger i framkant när det gäller utveckling av smarta lösningar för att förbättra vattenkvalitén, inte mins genom vår egna teknologie doktor Alexander.

Vi övar inför vattenkriser

Om zombieapokalypsen kommer eller om det blir brist på rent vatten på grund av till exempel brustna ledningar, vi är redo. Genom övning och bra planering inför kriser.

Älska kranvatten

VIVAB är en kranmärkt organisation. Kranmärkningen är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten. Nu utmanar VIVAB andra företag och organisationer i kommunen att kranmärka sina verksamheter.

Tvätta bilen rätt

Två av tre tvättar sin bil på gatan med utsläpp av farliga ämnen som konsekvens. Tvättar du i en tvätthall samlas utsläppen upp på rätt sätt. Kör ingen fultvätt och bidra till en bättre miljö. Den stora biltvättarhelgen är en nationell kampanj där Vivab naturligtvis deltog.

Att spola rätt är lätt

Det är bara toappaper, kiss och bajs som ska kastas i toaletten, inget annat. Reningsverken i Varbergs och Falkenbergs kommuner sorterar varje år tillsammans bort 77 ton skräp innan vattnet kan rensas

Biogas i Gödastorp

VIVAB:s planer på att bygga en förbehandlingsanläggning i Gödastorp för biogasproduktion av matavfall får stöd av Naturvårdsverket. Om projektet genomförs tilldelas det nästan 7,5 miljoner kronor inom ramen för Klimatklivet.

Sandladan 10år

Lagom till 10 års jubileum av Sandladan har den byggts om för att göra det enklare för kunden att lämna saker som omfattas av producentansvar. På det kortfria området kan privatpersoner numera lämna vitvaror, elektronik och farligt avfall utan att dra sitt återvinningskort. En särskild byggnad för återbruk har byggts på området.

Återvinning över gränserna

Ibland är inte närmaste ÅVC:n den som ligger i den egna kommunen. Då passar det bra med smarta samarbeten över gränserna.

Ny ÅVC börjar att byggas i Varberg

Den nya återvinningscentralen som byggs på Holmagärde sätter återbruk i fokus. Den nya anläggningen ska ersätta den nuvarande återvinningscentralen på Östra Hamnvägen, Varberg.

En avdelning med nya möjligheter

Mats Andersson är chef på avdelning för Projekt och planering som har växt och fått utökat ansvar under de senaste åren.

Skitkul stafett invigde ledning

En nästan 18 kilometer lång avloppsledning invigdes i fjol för spillvatten, överföringsledningen sträcker sig från Bua i norr till Getteröverket i Varberg.

Spännande arkeologiska fynd

Under ytan, omkring oss, gömmer sig spännande fynd. Vykort från en svunnen tid. Inför varje ledningsarbete på orörda områden görs arkeologiska undersökningar.

Att jobba på VIVAB

Det finns många olika yrkesområden inom VIVAB och våra medarbetarundersökningar visar att trivseln är hög. Här är några som berättar om sitt jobb och sin vardag på VIVAB.

Vår viktigaste resurs i siffror

Vi utökade antal anställda med nio personer sedan december 2016. Utökning har främst varit tjänstemän, två rörmontörer anställdes i Varberg för att möta arbetet med tunnelbygget till exempel.

Miljösmart med elbil

Ljudlös, snabb, bekväm och släpper inte ut några avgaser. Fördelarna med elbil är många! Vi på VIVAB satsar på miljövänligare alternativ till våra transporter.

Ekonomi och nyckeltal

Den finansiella situationen är sig lik mot föregående år. Men alla siffror och nyckeltal för 2017 hittar du här.

Förenklad miljösmart vardag

VIVAB ansvarar för att de som bor och arbetar i Varbergs och Falkenbergs kommuner har tillgång till friskt, rent och gott vatten i kranen. Vi ansvarar för ledningsnätet och reningsverken och tar även hand om avfallet, både hushållsavfallet och det som lämnas på bemannade återvinningscentraler.

"