Information minskade det brännbara hushållsavfallet

Så mycket som 7 till 10% minskade villahushållen sitt brännbara avfall efter ett avfallsminskningsprojekt som VIVAB deltog i under 2019. Under perioden mars till oktober har villahushåll i Varbergs kommun fått brev där de ser sina egna avfallsvikter i jämförelse med andra hushåll i närområdet. Projektet genomfördes av forskare på Göteborgs universitet och forskningsinstitutet Ratio i nära samarbete med Varbergs och Partilles kommuner. 


Projektet resulterade i en minskning av brännbart avfall med 7–10% vilket motsvarar en sänkning av koldioxidmängd med ungefär 150 kilo per person och år. VIVAB:s entreprenörs sopbilar väger varje kärl i samband med hämtning av hushållsavfallet. Det är dessa vikter som presenterats i utskicken.

Flera liknande studier har tidigare gjorts i syfte att minska hushållens konsumtion av el och vatten, men detta är den första vetenskapliga utvärderingen av den här typen av styrmedel inom avfallsområdet. Detta projektet blev en succé då liknande forskning med el och vatten har resulterat i en minskning med 1–3%”, säger Magnus Söderberg, projektledare och forskare på Ratio. I Varberg såg VIVAB forskningsprojektet som ytterligare en möjlighet att öka engagemanget för att sortera sitt avfall.

Vi arbetar ständigt med att försöka få individen att minska sina avfallsmängder genom att till exempel tänka på sina inköp men också genom inspirera och motivera till återvinning och återanvändning”, säger Malin Persson enhetschef entreprenad på VIVAB.

En forskningsrapport kring projektet beräknas vara färdig under andra halvåret av 2020 och kommer då att kunna läsas som “working paper” på hemsidan för institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet.


Bilden visar effekten före och efter breven skickats ut till boende i Varbergs kommun. Det röda strecket visar när första brevet skickades.