Ökad kunskap och stärkt gemenskap

I år firade VIVAB 10 år och i samband med detta ordnades en rundtur på våra anläggningar i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Syftet med rundturen var att belysa hela vår verksamhet för våra anställda. Dagen var även ett tillfälle att stärka gemenskapen då vi har olika arbetsuppgifter och arbetsområden och är placerade på olika anläggningar i våra kommuner.

Dagen började på vår nyaste anläggning Holmagärde återvinningscentral i Varberg. Här gav en av våra medarbetare från Återvinning och avfall en presentation och guidad tur av återvinningscentralen och om hur vi återvinner vårt avfall.

Vid nästa stopp, Håstens vattentorn, presenterades tornets historia från när tornet byggdes till dess kapacitet idag. Vi fick även en bild av Varbergs kommande vattentorn Våga som kommer ersätta Håstenstornet. Med glatt humör och 138 trappsteg senare befann vi oss på toppen av tornet med en slående utsikt över Varberg!

Resan fortsatte österut genom bokskogar och kohagar till sjön Neden. Här berättade två medarbetare från VA och Projekt och planering om var vi tar råvatten för att producera dricksvatten till Varberg. Här kommer även vår nya råvattenledning att gå.

Efter lunch besökte vi Ullareds avloppsreningsverk. Här fick vi en guidad tur och insikt i hur ett reningsverk fungerar. Vi lärde oss om filter, biosteg, karpar och om läkemedelsprojektet som avslutats under hösten i det moderna reningsverket som håller hög kapacitet.

Sista stoppet för dagen var Falkenbergs vattenverk Kärreberg där en medarbetare från VA-avdelningen informerade om hur konstgjort grundvatten fungerar.

På vägen tillbaka åkte bussen förbi Gödastorp där Falkenbergs biogasanläggning ligger. Från hösten 2020 kommer där även finnas en omlastningsstation för matavfall som vi just nu håller på att bygga.

Efter en lärorik och härlig dag bland våra anläggningar avslutas bussturen på Åkarevägen i Falkenberg och Härdgatan i Varberg.