VIVAB:s moderna plattform och arbetssätt

VIVAB arbetar ständigt med att förenkla och förbättra våra arbetssätt. En del i det är vårt projekt Digital Arbetsplats som realiserades i sin helhet under 2019.

Det här inleddes med en anpassad och verksamhetsomfattande utbildning i det nya arbetssättet, samt lansering av en utbildningsplattform innehållande fördjupad information och ett utförligt utbildningsmaterial.

Vikten av kommunikation och utbildning är grunden för ett lyckat förändringsarbete, men vi vet också att det kommer ta tid. Vi ser dock redan nu ett antal effekter av vårt nya arbetssätt:
  • Vi har minskat antalet resor till möten, genom att det hålls fler distansmöten via Skype/Teams.
  • Vi ser att antalet mail som skickas har minskat och mängden direktkommunikation har ökat, tex via chattfunktioner på Intranätet och i Skype/Teams
  • Vi ser ett mönster i sökande istället för letande efter information, vilket effektiviserar informationsspridning.
  • Vi är mer flexibla och har tillgång till vår information oavsett enhet eller plats.
  • Vi ser mindre kopior och mer samarbeten i delade filer och dokument.
  • Genom nya funktioner så som samarbetsytor och appar har vi kunnat digitalisera tidigare manuella arbetssätt.
  • Vi kan konstatera att VIVAB nu har en modern plattform och ett nytt arbetssätt som är attraktivt, flexibelt, säkert samt redo att tackla framtidens krav.