Gör det inte svårare än vad det är!

I februari lanserades kampanjen Gör det inte svårare än vad det är! som är ett samarbete mellan kommuner, avfallsbolag och fastighetsbolag i Västra Götalandsregionen och Skåne tillsammans med Avfall Sverige. Kampanjens syfte är att öka insamlingen av matavfall som omvandlas till biogas och biogödsel. 
           


Under 2019 har VIVAB samarbetat med Fabo och Varbergs bostad som är de två kommunala fastighetsbolagen i Falkenberg respektive Varberg. Samarbetet har gått ut på att sprida kampanjen till boende i flerfamiljshus genom information i deras boendetidningar, sätta upp affischer i miljöhusen och dela ut sorteringsguider till boende. Under lanseringen vecka åtta spreds kampanjfilmer på sociala medier och på samtliga hemsidor. Både Fabo och Varbergs bostad har haft miljödagar för sina boende där VIVAB deltog och informerade om vikten av att sortera sitt avfall. 

VIVAB deltog på mässan Fastighet2019 som bjuder in ägare av flerbostadshus så som bostadsföreningar, bostadsföretag och privatägda flerbostadshus. På mässan deltog VIVAB med att visa och prata om kampanjen samt delade ut sorteringsguider och matavfallspåsar för att sprida vårt budskap ytterligare.  

Efter avslutad kampanj kan vi se en minskning av den totala mängden hushållsavfall med 7% vilket motsvarar 68 ton hos Fabo och 71 ton hos Varbergs bostad. Procenten har baserats på en jämförelse av vikten brännbart hushållsavfall under perioden januari till oktober i år jämfört med samma period 2018. 

Kampanjen kommer pågå även under 2020.