VIVAB:s nya styrelse

VIVAB:s styrelse utgörs av ledamöterna i våra anläggningsbolag, fem stycken från Varberg Vatten AB och fem stycken från FAVRAB. Efter bolagsstämman 2019 fick VIVAB en ny styrelse med sex nya ledamöter, av totalt tio.

Bakre raden: Filip Zackrisson, Daniel Boman Ivarsson, Vagn Abel, Birgitta Sagdahl, Lars-Bertil Nilsson
Mellersta raden: Harald Lagerstedt, Björn Bengtsson, Margareta Björksund-Tuominen, Carin Carlsson
Främre raden: Per-Gunnar Andersson, Peter Sjöholm, Johan Idmark

Vi tog tempen på vår nya styrelse!

Klicka på bilderna nedan för att se vad de svarade på tre enkla frågor.
Peter Sjöholm
Ordförande VIVAB samt Varberg Vatten AB
Peter Sjöholm
Ordförande VIVAB samt Varberg Vatten AB
Vem är du?
Peter Sjöholm

Vilken blir din hjärtefråga för VIVAB?
Att leverera en optimal produkt till invånarna i VIVAB:s verksamhetsområde.

Vad innebär en miljösmart vardag för dig?
Alla saker små som stora, för att bevara en sund och hälsosam miljö är lika viktiga.

Vagn Abel
Ordförande FAVRAB samt vice ordförande VIVAB
Vagn Abel
Ordförande FAVRAB samt vice ordförande VIVAB
Vem är du?
69 år och företagare. Driver ett retreatcenter i Sörby/Vessigebro med min fru Liselotte.

Vilken blir din hjärtefråga för VIVAB?
Alla typer av frågor som berör hållbarhet och kretsloppslösningar, tex vatten och avloppsfrågor.

Vad innebär en miljösmart vardag för dig?
Biogasbil, vegetarisk ekologisk mat, hus byggt av rena och naturliga material, egen producerad solel, inga flygresor.

Birgittta Sagdahl
Vice ordförande Varberg Vatten AB
Birgittta Sagdahl
Vice ordförande Varberg Vatten AB
Vem är du?
Buabo med omvärldsanalytisk förmåga.

Vilken blir din hjärtefråga för VIVAB?
Rent vatten, avlopp som resurs och god miljö. Samverkan.

Vad innebär en miljösmart vardag för dig?
Att vi bidrar till att uppnå miljö- och klimatmålen.
Johan Idmark
Vice ordförande FAVRAB
Johan Idmark
Vice ordförande FAVRAB
Vem är du?
Engagerad, nyfiken samhällsengagerad med näringslivserfarenhet.

Vilken blir din hjärtefråga för VIVAB?
Miljömässigt hållbara lösningar. Utvecklat samarbete och samverkan.

Vad innebär en miljösmart vardag för dig?
Fokus på lågt matsvinn (minimerat). Sortera avfall till 100%. Cykel i första läget som transportmedel där avståndet är rimligt.

Filip Zackrisson
Varberg Vatten AB
Filip Zackrisson
Varberg Vatten AB
Vem är du?
Jag är liberal styrelseledamot från Varbergs kommun. Jag är talesperson för Gröna Liberaler Varberg. Jag är utbildad europavetare med politik och kulturell inriktning samt ett stort fokus på regional utveckling.

Vilken blir din hjärtefråga för VIVAB?
Det är utan tvekan miljö- och klimatfrågan. VIVAB ska snarast möjligast bli klimatneutralt och långsiktigt ska vi arbeta med att vår verksamhet arbetar i samklang med miljön.

Vad innebär en miljösmart vardag för dig?
Det innebär att jag som medborgare har enkla, smarta och miljövänliga lösningar i min vardag. Här har politiken ett stort ansvar att axla på alla nivåer. Det innebär också att jag gör det lilla extra för att driva utvecklingen åt rätt håll.

Lars-Bertil Nilsson
Varberg Vatten AB
Lars-Bertil Nilsson
Varberg Vatten AB
Vem är du?
En nyfiken pensionär som alltid har varit säljare, de sista 15 åren som mynthandlare.

Vilken blir din hjärtefråga för VIVAB?
Att säkerställa rent vatten i tillräcklig mängd för de närmaste 100 åren.

Vad innebär en miljösmart vardag för dig?
Installera solceller på ditt hus.

Harald Lagerstedt
Varberg Vatten AB
Harald Lagerstedt
Varberg Vatten AB
Vem är du?
Harald Lagerstedt heter jag och har ett stort intresse för miljö, vatten och klimatfrågor.

Vilken blir din hjärtefråga för VIVAB?
Öka kunskapen hos de som använder våra tjänster så att de genererar mindre avfall och använder mindre vatten.

Vad innebär en miljösmart vardag för dig?
En vardag där vi utan att tänka gör det som är bra för miljön.
Björn Bengtsson
FAVRAB
Björn Bengtsson
FAVRAB
Vem är du?
En nyfiken person på 72 år som jobbar med el och utbildning fortfarande.

Vilken blir din hjärtefråga för VIVAB?
Att säkra hög kvalitet på vatten, avlopp och återvinning i framtiden.

Vad innebär en miljösmart vardag för dig?
Vara noggrann med de produkter jag köper och källsortera noga.

Per-Gunnar Andersson
FAVRAB
Per-Gunnar Andersson
FAVRAB
Vem är du?
Samhällsengagerad medborgare.

Vilken blir din hjärtefråga för VIVAB?
Kapital för den framtida verksamheten.

Vad innebär en miljösmart vardag för dig?
Att ta tillvara på våra nuvarande resurser.

Daniel Boman Ivarsson
FAVRAB (t.o.m 2019)
Daniel Boman Ivarsson
FAVRAB (t.o.m 2019)
Vem är du?
Jag är en stolt västkustbo som nyligen börjat studera.

Vilken blir din hjärtefråga för VIVAB?
Sortering och återvinning av avfall.

Vad innebär en miljösmart vardag för dig?
Aktiva val för att minimera mitt restavfall och ta tillvara på jordens resurser.