Mediaåret 2019

Under 2019 har VIVAB nämnts i media mer än 60 gånger. Nyheterna har varierat i storlek med allt från kortare notiser till längre reportage om vatten och avlopp, återvinning och avfall samt pågående projekt.

Hallands nyheter har rapporterat om oss flest gånger men även P4Halland och SVTHalland har uppmärksammat oss under året. Detta har sin grund i pressmeddelanden och annan nyhetsinformation som vi skickat ut. Reportagen har bland annat handlat om avfallspåsar i butik, pantameraautomater, forskningsprojekt och vattensituationen i Varbergs och Falkenbergs kommuner.

På vår Facebooksida har inlägget om bevattningsförbudet i Falkenberg fått mest respons. Sommarens stora vattenläcka och bevattningsförbud har även genererat mest mediaaktivitet från både tv, radio och press.

Några av årets händelser i media

Artikel i Hallands Nyheter 12 mars 2019"Vi har studerat bakteriefloran i dricksvattnet. Vissa mikroorganismer är bra för dricksvattnets kvalitet och vi ville ta reda på hur många av dricksvattnets bakterier som kom från biofilmen"
- Alexander Keucken, utvecklingschef

Artikel i 24Varberg 15 mars 2019"Det blir den första i Varberg. Det är ett samarbete med Returpack/Pantamera, vi har kontaktat dem och haft en dialog under en ganska lång tid. De tyckte det blev intressant när vi byggde en ny återvinningscentral".
- Johan Fälth, avfallschef

Artikel i Hallands Nyheter 16 april 2019


"Om man ska kunna bygga mer i Trönninge behövs det en ny vattenledning. Den som finns idag byggdes någon gång på 60-talet i samband med Ringhals och är av dålig kvalitet. Då är det befogat att bygga en ny".
- Frida Ingesson, projektledare

Artikel i Hallands Nyheter 8 november 2019
"Vi har en i Varberg som kunderna uppskattat, så det känns positivt att vi fått en hit också. Förhoppningarna är att man ska panta mer."
- Rebecka Kristensson, miljöassistent

Artikel i Hallands Affärer 26 augusti 2019"Vi har fått väldigt mycket positiv respons från våra kunder. Både i butiken och på sociala medier."
- Victor Andersson, ställföreträdande ICA-handlare

Vattenläcka och bevattningsförbud blev vår mest uppmärksammade händelse

Reportage i P4 Halland 26 juli 2019

Reportage i Hallands Nyheter 25 juli 2019