Vattensituationen 2019

I Sverige är vi vana vid god tillgång till dricksvatten, men vattentillgången är inget vi kan ta för givet och situationen har förändrats över tiden. Vi dricker "samma vatten" som dinosaurierna drack och det vatten som vi använder i dag är ett lån från kommande generationer. Jordens vatten varken ökar eller minskar. Det lånas, används och återförs till vattnets eviga kretslopp.

På grund av de pågående klimatförändringarna med varmare och torrare klimat, tillsammans med erfarenheter från sommaren 2018, påbörjades arbetet tidigt kring vattensituationen för 2019 i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Hösten 2018 var mycket nederbördsfattig och vid ingången till 2019 var yt- och grundvattennivåerna låga. Med anledning av en generell brist på vattentillgången uppmanade Länsstyrelsen alla kommuner i Halland att sprida budskap om att spara på vatten då SGU:s mätningar visade låga grundvattennivåer i länet som helhet. VIVAB:s Vattensmart-kampanj spreds i våra samtliga kanaler och strategin kring vattensituationen för sommaren var färdigställd redan i slutet av april. Våren bjöd dessutom på mycket nederbörd och nivåerna återhämtade sig i god tid inför sommaren.

VIVAB har många vattentäkter utspridda i kommunerna med olika förutsättningar som påverkar vattennivåerna, exempelvis markförhållanden och terräng, därför görs regelbundna kontroller. Andra kommuner flaggade för låga grundvattennivåer i sina vattendrag, men VIVAB:s vattentäkter höll sig på en normal nivå för årstiden. Ingenting pekade på att ett bevattningsförbud behövde införas på grund av brist på vatten. 

Stor vattenläcka i Falkenberg

Torsdagen den 26 juli upptäcktes en stor vattenläcka i Falkenberg. Läckan tog ovanligt lång tid att lokalisera och omkring 1000 kubikmeter vatten i timmen läckte ut ur ledningsnätet. Som en direkt följd av vattenläckan infördes bevattningsförbud i centrala Falkenberg och invånarna uppmanades att spara på vattnet. Trots den stora läckan fanns det aldrig någon risk att vattnet skulle ta slut. Efter ett dygns letande hittades läckan under fredagseftermiddagen i ett grönområde som tidigare var torrlagt men som nu såg ut som en mindre sjö.

Cirka en vecka senare, 31 juli, när nivåerna bedömdes stabila upphörde bevattningsförbudet i Falkenberg. Orsaken till vattenläckan berodde troligtvis på ett materialfel.

Framåt

Kommunerna i Halland har sedan länge ett bra samarbete med regelbunden kontakt gällande till exempel grundvattennivåer och dricksvattenförbrukning. VIVAB har en handlingsplan för en långsiktig vattenförsörjning med målpunkter till år 2050 och 2120 där bland annat klimatförändringar och ökat vattenbehov tas i beräkning. Pågående projekt är bland annat överföringsledningen för reservvatten mellan Kungsbacka och Varberg.