Ombyggnad på Veddiges återvinningscentral

I september påbörjades arbetet med ombyggnation av Veddiges återvinningscentral i Varbergs kommun.

Syftet med ombyggnationen är att skapa en bättre arbetsmiljö för personalen, få ett bättre och tydligare flöde för våra besökare och inte minst anpassa återvinningscentralen till VIVAB:s standard och kommande miljökrav. Ombyggnationen beräknas vara färdigbyggd till april 2020.

Ombyggnationen innefattar:
 • ny personalbyggnad med utrymme för återbruk och handikappanpassad besökstoalett.
 • rummet för småkem (sprayburkar, lim, brandfarliga vätskor etc) byggs ut och isoleras.byggnaden för farligt avfall isoleras.
 • större och inhägnat område för elektronik under tak.
 • ny bättre placering för ris, kompost och fyllnadsmaterial.
 • nytt skyddsstaket från platån till containrarna.
 • större omlastningsyta för containrar.
 • nytt och säkrare staket runt området inklusive automatiska grindar vid in- och utfart.
 • dag- och spillvattnet kompletteras med två oljeavskiljare.
 • området i mitten av återvinningscentralen förstärks upp och asfalteras om för att ge plats åt vitvaror.
 • slänt vid farligt avfallsbyggnaden tas bort och ersätts med asfalterad platå.
 • anpassad belysning på hela området.

Vänster: Nya byggnaden för personal, återbruk och besökstoalett.
Höger: Nya byggnaden för elektronik och farligt avfall.

Vänster: Containrar med olika fraktioner. Mittenområdet är under ombyggnation för att förstärkas med asfalt och ge plats åt vitvaror.
Höger: Infart till återvinningscentralen.