Därför måste vi skydda Ätran

Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Eftersom det inte bildas något nytt vatten är det viktigt att vi är rädda om det vi har.

Dricksvattnet i Falkenberg håller idag hög kvalitet. Men utan skydd mot föroreningar finns det risk att vårt vatten blir odrickbart. Ungefär 80 procent av dricksvattnet i Falkenberg kommer från Ätran. Idag finns det inget skydd för Ätran som dricksvattentäkt, men ett arbete med att skapa ett vattenskyddsområde för nedre Ätran initierades av Falkenbergs kommun 2015.

Under 2017 arbetade vi med att analysera risker och ta fram förslag på föreskrifter för vattenskyddsområdet Nedre Ätran. Det togs fram en konsekvensutredning för att kartlägga både positiva och negativa effekter av att bilda ett skyddsområde för Nedre ätran. Vi har även haft samråd med myndigheter och kommuner och över 40 olika informationsträffar. Alla rapporter är färdigställda och ligger publicerade på projektets egen webbplats: www.skyddaatran.se
Ett stort fokus under 2017 har varit arbetet med att informera om det planerade vattenskyddsområdet. Vi har bland annat bjudit in boende och verksamma inom det berörda området till dialogsamtal om hur bildandet av ett vattenskyddsområde påverkar dem. Dialogen med berörda i området kommer att fortsätta hösten 2018 då vattenskyddsområdet med föreskrifter ska lämnas in till länsstyrelsen för fastställande.

Vi gjorde även en film om varför vattenskyddsområden är viktiga. Den har vi spridit dels via våra sociala kanaler och dels via butiksreklam. Filmen fick en stor dynamisk spridning via Facebook där den engagerade 300 personer och nådde drygt 6800 personer. Och vi hoppas så klart att ännu fler uppmärksammade den under den månaden som den visades som butiksreklam på ICA och Willys i Falkenberg.

Vi har under året även deltagit i ett flertal evenemang där vi informerat om det planerade vattenskyddsområdet. Bland annat deltog vi under laxfiskepremiären i Falkenberg och invigningen av den nya laxbron. Där delade vi ut tygpåsar och bjöd på kaffe. Vi deltog även under ”Vi går för vatten” där vi delade ut tygpåsar och bjöd på rent, frisk och gott kranvatten. Totalt under 2017 har vi pratat med drygt 2000 personer om projektet.

Arbetet kring Skydda Ätran kommer fortsätta fram till hösten 2018 då vattenskyddsområdet med föreskrifter ska lämnas in till länsstyrelsen för fastställande.

"