Andra spadtaget på ny återvinningscentral i Varberg

Under september tog vi det andra spadtaget mot en ny återvinningscentral på Holmagärde i Varberg. Även om det kommer dröja ett par månader innan man kan se någon konkret återvinningscentral är det mycket som händer.

Johan Fälth, avfallschef på VIVAB

Redan från början har arbetet haft ett stort fokus på återbruk som bokstavligen ligger som grund för den nya återvinningscentralen. Schaktmassorna användes i tre parallella projekt och sprängstenen, som utgjorde grunden, är rester från sprängningarna som Gekås gjorde i samband med sin utbyggnad.

Den nya anläggningen kommer ersätta den nuvarande återvinningscentralen på Östra Hamnvägen. När Holmagärdes återvinningscentral står klar kommer besökarna, förutom att lämna material för återvinning, enkelt kunna skänka saker som är i för gott skick för att slängas. ”Det ska bli enkelt att skänka, här får återbruk ett tydligt fokus”, säger Johan Fälth, avfallschef på VIVAB. Det som skänks tas om hand av ideella organisationer i Varberg, som i sin tur säljer sakerna vidare och låter vinsten gå till välgörande ändamål.

Återvinningscentralen i Holmagärde kommer att stå klar under hösten 2018.

Illustration på hur den nya återvinningscentralen kan kommma att se ut.

Stängning av Bösarps återvinningscentral
Som ett led i förnyelsen av återvinningssystemet i Varbergs kommun stängdes Bösarps ÅVC i december 2017. Den krävde en omfattande upprustning som inte var genomförbar på områdets begränsade yta. Bristen på möjligheter att ta emot alla typer av avfall kombinerat med få besökare och begränsade öppettider var också orsaker till beslutet.

Kunder som bor i området kommer under 2018 erbjudas möjligheten att lämna avfall vid en mobil återvinning. Den kommer att finnas på området för den nedlagda återvinningscentralen under sommarhalvåret där kunder har möjlighet att lämna mindre mängder avfall.

"