Vi är kranmärkta, är ni?

Sveriges kranvattenkvalitet är en av de bästa i världen, ändå blir det allt vanligare i Sverige att dricka flaskvatten*. Detta trots att det går åt runt 300 gånger så mycket energi för att producera och leverera en liter flaskvatten, jämfört med samma mängd kranvatten.** Dessutom är flaskvatten ca 250 gånger dyrare per liter jämfört med vatten från kranen***

VIVAB ansvarar för att de som bor och arbetar i Varbergs och Falkenbergs kommuner har tillgång till rent, friskt och gott vatten i kranen. VIVAB levererar ungefär 21 miljoner liter rent dricksvatten per dygn.

Vårt vatten kostar i snitt 3,5 öre per liter. För det priset får du världens bästa lokalproducerade livsmedel levererat direkt hem till kranen. Men inte nog med det, vi tar även hand om resterna och renar det så att det kan bli nytt friskt dricksvatten.

Vad innebär det att vara kranmärkt?
  – Kranvattnet är Sveriges mest kontrollerade och miljövänliga livsmedel. Vattnet är livsviktigt för oss alla och därför måste vi skydda och värna det. För VIVAB:s del innebär det att vi avstår från att servera flaskvatten under alla våra möten och event, oavsett om de är interna eller externa. Vi serverar inte heller något flaskvatten i våra matsalar och vi arbetar internt med att sprida medvetenheten om flaskvattnets påverkan på miljön och klimatet, säger Margareta Björksund-Tuominen, VD på VIVAB.

Det går att kranmärka hela verksamheter, men man kan också kranmärka enskilda konferenser och olika evenemang som väljer att avstå från buteljerat vatten. Kranmärkningen visar på ett aktivt ställningstagande för en bättre miljö och vi vill uppmuntra andra verksamheter i Varbergs och Falkenbergs kommuner att följa efter.

VIVAB kommer under året att uppmuntra organisationer och event att välja kranvatten, och därmed kvalificera sig för en Kranmärkning.

Kranmärkning
• Kranmärkningen lanserades i Sverige i samband med världsvattendagen den 22 mars 2017.
• Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.
• Om en verksamhet är kranmärkt betyder det att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.
• Idén med Kranmärkning kommer från Göteborg i Sverige.
• Sedan kranmärkningen föddes i Göteborg våren 2015 har ett tiotal konferenser, festivaler och andra events i staden fått ta emot den. Ett exempel är Göteborgs kulturkalas, andra är Tall Ship Race och Vetenskapsfestivalen.
• Som organisation kan man välja att kranmärka hela din verksamhet eller till exempel enskilda konferenser och event som organisationen anordnar.
• Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning och inte en certifiering, det innebär att organisationen själv ansvarar för att leva upp till vad det innebär att vara Kranmärkta.
• Genom kranmärkningen tar man som organisation ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.

Mer information på www.kranmarkt.se

*Enligt statistik från Sveriges Bryggerier (204,7 miljoner 2009 jämfört med 231,7 miljoner liter år 2015)
**Hela rapporten (se kapitel 4.1 och 4.2): 
Jämförelse av dricksvatten- översiktlig livscykelanalys (LCA), Konsumentföreningen Stockholm
***Kranvatten vs flaskvatten (Svenskt Vatten)

"