Hur är det att jobba på VIVAB?

Det finns många olika yrkesområden inom VIVAB och våra medarbetarundersökningar visar att trivseln är hög. Här är några som berättar om sitt jobb och sin vardag på VIVAB.

Christoffer, miljöarbetare på återvinningscentral

Efter gymnasieutbildningen inom fordonsprogrammet arbetade Christoffer som lastbilschaufför och lagerarbetare i några år. Nu har han arbetat som miljöarbetare hos oss i snart åtta år.

“Jag sökte en tjänst som timanställd på återvinningscentralerna och då visste jag knappt vad man gjorde som miljöarbetare. Men jag trivs bra och har varit här sedan sommaren 2009.”
Som miljöarbetare arbetar man för att underlätta för kunden att sortera sitt avfall så att det kan återvinnas i så hög grad som möjligt. Christoffer berättar att han i sitt dagliga arbete till stor del svarar på frågor om sortering. Han byter också ut containrar, sorterar miljöfarligt avfall (till exempel färg och kemikalier) och håller rent och snyggt på återvinningscentralen.

“Det är roligt att träffa mycket folk. Det finns alltid någonting att göra och arbetsuppgifterna är mycket varierande.”

För att arbeta som miljöarbetare behövs inga förkunskaper utan VIVAB utbildar personalen internt i sortering, kundbemötande och hantering av farligt avfall. Det vi har som krav är att man ska ha körkort för att kunna förflytta sig emellan anläggningarna.
“Det bästa med att arbeta på VIVAB är att man kan få kunder att känna sig nöjda och må bra samtidigt som vi bidrar till en bättre miljö. Och självklart gemenskapen som vi kollegor bygger upp tillsammans!”

Micael, drifttekniker

Micael har arbetat som drifttekniker på VIVAB sedan 2009. Det var genom hans tidigare arbete som lastbilschaufför som han kom i kontakt med yrket.

“Jag blev väldigt nyfiken på jobbet som drifttekniker. Så när en tjänst som drifttekniker på underhållsenheten blev ledig så sökte jag mig hit, och på den vägen är det.”
Micael ansvarar för reningsprocessen i de mindre reningsverken som finns i kommunernas inland. När avloppsvattnet når något av reningsverken genomgår det en reningsprocess innan det släpps ut i ett vattendrag. Genom reningsprocessen minskar utsläppen av organiskt material, fosfor och kväve. Även utsläppen av metaller minskar.

“Mina arbetsuppgifter består bland annat av att kolla inkommande flöden, ta stickprov på utgående vatten och lämna vattenprover till våra laboratorier. Det händer ibland att vi får larm från något av de andra reningsverken och då gäller det att prioritera dagen efter det.”

Att vara nyfiken och gilla problemlösning tycker Micael är bra egenskaper att ha som drifttekniker. Man bör tycka om teknik då den blir alltmer viktig i yrket.
“Det jag gillar mest med mitt yrke är att det händer väldigt mycket, framför allt på tekniksidan. Det gör att man behöver uppdatera sina kunskaper och hänga med i utvecklingen.”

Åsa, projektledare

Åsa började sin anställning på VIVAB som miljöingenjör, idag är hon en av fyra projektledare.

“Efter att ha jobbat med miljöfrågor under en längre tid så sökte jag mig till nya utmaningar och ett arbete som var mer varierande. Det jag gillar mest med mitt yrke, är just att det är varierande och mycket lärorikt. Att arbeta som projektledare är bitvis oförutsägbart och utmanande då det finns många problemställningar att omvandla till möjligheter eller lösningar innan ett projekt är i hamn.”

Som projektledare har man en övergripande bild och tar hjälp av olika personer och funktioner för att projektet ska kunna drivas framåt. Exempel på pågående investeringar där projektledare behövs är ledningsförläggning av dag-, vatten och spillvattenledningar, nytt vattentorn och byggnation av nya anläggningar.

“För att ett projekt ska kunna lyckas behöver man ta hjälp av olika specialister. Det kan vara konsulter men också vår egna personal som till exempel drifttekniker, elektriker, fastighetsförvaltare eller arbetsmiljö-och miljöingenjörer.”

Åsa berättar att ett projekt är indelat i olika faser. Varje fas leder till mer och mer exakta kunskaper om hur en investering ska göras och vad det kommer kosta. Till sist kommer man till genomförande fasen och det är då allt praktiskt sker. Det är ofta först då som olika byggentreprenörer kommer in i bilden. Som projektledare på VIVAB blir det även en hel del myndighetskontakter som miljö-och hälsokontor, bygglovsavdelning och Länsstyrelsen.
“Det jag gillar bäst med att arbeta på VIVAB är att jag arbetar med något som är viktigt för samhället och miljön. Det gör att mitt arbete känns meningsfullt! Det allra bästa med VIVAB är alla härliga arbetskamrater!”

Dennie, marknadsingenjör

Med en gymnasieutbildning inom teknik började Dennie sin karriär på VIVAB som mätartekniker. Idag är han en av två marknadsingenjörer.

“Efter tre års byte av vattenmätare blev tjänsten som marknadsingenjör ledig. Jag blev nyfiken och sökte tjänsten. Jag kände för nya utmaningar men ville stanna kvar inom samma bransch.”
Dennie berättar att en vanlig dag oftast handlar om att besvara externa och interna frågor som exempelvis kan handla om avgifter, lagar och lösningar för VIVAB:s olika projekt. Han besvarar också många kundfrågor som ofta handlar om möjligheterna och kostnaden för att ansluta sig till VA-nätet eller hur det fungerar med allmänt VA i jämförelser med eget VA.

“Som marknadsingenjör besvarar man alla möjliga frågor som berör VA. Det kan handla om allt ifrån familjen som ska bygga sitt första hus och vill ha lite mer information om tillvägagångssättet till entreprenören som behöver nivån på ledningarna i gatan.”
Eftersom arbetet är varierande och innebär mycket kundkontakt tycker Dennie det är bra om man kan hålla flera bollar i luften samtidigt och att man har en förmåga att bemöta olika personligheter.

“Det bästa med mitt yrke är att man får nischa sig mot ett ämne och hjälpa andra att förstå hur lagen, avgifterna och tekniken fungerar. Samtidigt känns varje ny anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet som en vinst för miljön.”

"