Kasta rätt saker i toaletten

Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten. Den 19 november varje år är FN:s världstoalettdag som Svenskt Vatten arrangerar runt om i Sverige. Vi var såklart med.

Reningsverken i Varbergs och Falkenbergs kommuner sorterar varje år tillsammans bort 77 ton skräp innan vattnet kan rensas. Att annat än toalettpapper spolas ner för med sig en rad olika problem i våra ledningar, pumpstationer och reningsverk. Det som felaktigt spolas ner i avloppen kan orsaka stopp i ledningarna som i sin tur kan orsaka stora översvämningar.

  – Det får även andra oönskade effekter på vår miljö. Det bortrensade skräpet måste ju transporteras bort så att det kan förbrännas. Dessutom kan en översvämning medföra ett utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag, säger Tommy Eriksson, produktionschef.

För att göra invånarna i kommunerna medvetna om de konsekvenser som följer av att ”fulspola”, det vill säga spola ner annat än toalettpapper, kiss och bajs i toalettstolen, bedrev vi en kampanj på förskolor, barnavårdscentraler och internt i verksamheten under vecka 46. Förskolor med barn i åldrarna två till sex år fick genomföra experiment för att se hur olika papper reagerar vid kontakt med vatten. Tio barnavårdscentraler satte upp affischer med budskapet, så även Varbergs bostad och Fabo. Internt placerade vi ut vaskrensare som fungerade hos hushållspappershållare med en skylt med texten ”Vilket papper spolar du ner i toaletten?” på borden i våra matsalar. Vi hoppas att denna kampanj skapat medvetenhet hos våra kunder såväl som våra medarbetare.

Det är lätt att spola rätt

"