Tvätta bilen rätt under stora biltvättarhelgen

Stora Biltvättarhelgen är en nationell kampanj som marknadsförs av Svenskt vatten tillsammans med Sveriges kommuner för rent vatten. Biltvättarhelgen har uppmärksammats sedan 2014 och infaller varje år i slutet av april. Syftet med kampanjen är att få fler att tvätta sin bil på en biltvätt och inte på gatan eller garageuppfarten för att värna om vårt vatten.

I Sverige görs cirka 30 miljoner biltvättar per år. Av dem är 20 miljoner ”fultvättar” på gatan. Smutsvattnet från en fultvätt innehåller olja och miljöfarliga tungmetaller som kadmium, bly, nickel, krom och zink. Genom att tvätta bilen i en biltvätt i stället för på uppfarten hjälper du till att förhindra att miljöfarliga och hälsoskadliga ämnen når vårt vatten. 

2017 genomfördes biltvättarhelgen 22–23 april. VIVAB uppmärksammade kampanjen genom att ta fram en kort film om ”fultvätt” som visades på tv-skärmar i utvalda ICA-och Willys butiker i Falkenbergs och Varbergs kommuner. Filmen annonserades på VIVAB:s Facebooksida med länkning till vidare läsning på www.vivab.info där även vanliga frågor och svar om biltvätt fanns att läsa. 

Målgruppen som vi nådde bäst ut till var män 35–44år. Inlägget nådde sammanlagt ut till 7000 personer via sociala medier.

Sluta fultvätta

"