Samarbete över kommungränserna

Ibland är inte närmaste ÅVC:n den som ligger i den egna kommunen. Då passar det bra med smarta samarbeten över gränserna. 

Från och med januari 2017 kan boende i Falkenbergs kommun använda sitt återvinningskort både på VIVAB:s återvinningscentraler och på HEM:s återvinningscentraler i Halmstad. Man behöver bara ansöka om att ansluta sig. När vi inför ÅVC-kort även i Varbergs kommun innebär det också stora samarbetsmöjligheter. Invånarna i Falkenberg och Varberg kommer självklart att kunna välja fritt bland VIVAB:s återvinningscentraler, men vi har också goda förhoppningar om att hitta samarbeten med andra kommuner.

"