Praktisk krisövning för när olyckan är framme

Nödvatten kallas det när vi behöver köra ut dricksvatten till våra kunder. Det kan behövas om vi får en stor vattenläcka eller att dricksvattnet i ledningsnätet blir obrukbart av någon anledning. Som en del i krisplanen har VIVAB en plan för nödvattenförsörjning. Tidigare övningar har fokus legat på ledningen av krisen, inte på den praktiska delen som berör att fylla på tankarna och köra ut de till angiven plats. I oktober 2017 deltog vi i en praktisk övning där vi tränade på att få ut nödvatten till våra kunder i en krissituation.

En onsdag i oktober var en perfekt dag ur övningssynpunkt då vädret bjöd på regn, kraftig vind och till och med hagel. Tankarna för dricksvatten kallas för combotankar och rymmer 1000 liter vatten vardera. De är konstruerade för att ta liten plats när de inte används och för att kunna köras ut av inhyrda lastbilar. VIVAB har sedan något år tillbaka egna combotankar, bland annat använder vi dem när vi deltar vid evenemang. Vid en större händelse har VIVAB möjlighet att låna tankar av VAKA och det är precis det som övades på under onsdagen, att fylla och köra ut tankar som vi lånat. ”Dagen var mycket lärorik, dels kring hur lång tid alla moment tar och hur viktigt det är att alla inblandade förstår hur viktigt det är med hygientänket”, säger Petra Nilsson Rissman, avdelningschef VA.

Livsmedelsverkets VAKA-grupp, den nationella vattenkatastrofgruppen, höll i en utbildning kring hur man hanterar materialet. Under eftermiddagen fylldes tankarna med dricksvatten från en brandpost på Åkarevägen och sedan kördes de ut av inhyrda lastbilar. 16 tankar fylldes på och kördes ut till samhällsviktiga verksamheter som skolor, förskolor och äldreboenden, samt ett par hämtställen där allmänheten själva kan hämta dricksvatten. Vissa av verksamheterna som fick tankar utkörda passade på att öva internt genom att låtsas som att de inte hade något vatten i kranen och gick ut och hämtade vatten till sin verksamhet i tanken som levererades. ”Vi lärde oss också vikten av att kunna beställa rena och ändamålsenliga transporter. Övningen fungerade bra och kommer att öva utkörning igen minst vart annat år”, fortsätter Petra Nilsson Rissman.

Förutom vår egen personal, från främst distributionsavdelningen, var även andra förvaltningar och bolag i Falkenberg och Varberg inbjudna. Detta för att vi ska ha ett bra samarbete under en krissituation.

"