Sandladan fyllde 10 år!

Den 21 oktober trotsade Falkenbergarna det dåliga vädret på nyinvigningen av Sandladan som hunnit fylla 10 år. Det bjöds på tårta och spelades både avfallsbasket och bowling. Vi öppnade vårt nya kortfria område och visade upp vår återbruksverksamhet tillsammans med våra samarbetspartners som Human Bridge, Emmaus, Röda Korset, Brohjälpen och Agape.

Under 2017 har vi byggt om på Sandladan för att göra det enklare för kunden att lämna saker som omfattas av producentansvar. På det kortfria området kan privatpersoner numera lämna vitvaror, elektronik och farligt avfall utan att dra sitt återvinningskort. En särskild byggnad för återbruk har byggts på området. Där kan besökarna lämna saker som kan komma någon annan till nytta, istället för att slänga det. Allt ifrån möbler och husgeråd till böcker och sportutrustning. Genom att låta saker återanvändas och låta pengarna gå till välgörande ändamål gör återbruksverksamheten nytta både för miljö och människa.

En återvinningscentral i ständig utveckling
Mycket har hänt sedan återvinningscentralen öppnades hösten 2007. Bland annat har en successiv utveckling med fler fraktioner skett, vilket har gett ett effektivare omhändertagande av avfallet och mer återvinning. Två år senare, 2009, infördes inpasseringssystemet med återvinningskort för att kunna lämna sitt avfall. Sedan införandet av inpasseringssystemet har vi sett en förändring i personers avfallsvanor. En effektivare och mer miljömässig hantering av avfallet bland våra kunder som nu i genomsnitt lämnar 158 kg avfall per besök, jämfört med 25 kg innan kortsystemet infördes. 

"