EL:IN-skåp

I början av 2020 ställdes insamlingsskåp ut vid Coopbutiker i varje kommun för att samla in mindre elektronik som till exempel batterier, glödlampor, lågenergilampor och småelektronik. Hämtning sker regelbundet av Vivabs personal, med ett bra insamlingsresultat. Insamlingsskåpen EL:IN, som skåpen heter, har fått ett positivt gensvar och tanken är att vi kommer att utöka med fler insamlingsställen. 


Koppling till VIvabs verksamhetsmål

EL:IN-skåpen kopplas till Vivabs verksamhetsmål "Minska miljöpåverkan och möta klimatförändringarna"