Ny avfallsanläggning i Gödastorp

Vivabs nya avfallsanläggning i Gödastorp är äntligen i drift. En förändring är att det matavfall som samlas in i Varbergs och Falkenbergs kommuner blir lokalt producerad biogas i Gödastorp - en miljösmart anläggning som möjliggör minskade koldioxidutsläpp.  


Sopbilarna hämtar invånarnas brännbara hushålls- och matavfall och tömmer kärlen i två olika fack i sopbilen. Sedan 1 oktober 2020 kör alla sopbilar till Gödastorp i Falkenberg där det brännbara hushållsavfallet omlastas till stora containrar för vidare transport till förbränning i Halmstad. Matavfallet lämnas direkt till en ny förbehandlingsdel i anläggningen där avfallet förbereds för att kunna bli till biogas i anläggningen bredvid.
- Nu kan vi äntligen omhänderta det insamlade matavfallet här hemma. Vi slipper de långa transporterna och kan istället stoltsera med att vårt matavfall blir lokalt producerad biogas, säger en nöjd Johan Fälth, avfallschef på Vivab.

Omlastningen har sedan 2013 skett på Torsholm i en anläggning som inte fullt ut varit anpassad för ändamålet. Matavfallet transporterades därifrån vidare till Jönköping där det till slut blev biogas. Vivab har arbetat hårt med att få till en permanent omlastningsplats för vårt hushållsavfall och 2020 blev den klar.

Anläggningen har uppförts av MTA och den nya förbehandlingsdelen har levererats och installerats av Retec. Spaden sattes i marken i slutet av 2019 och projektet har löpt på som förväntat.

En viss oro fanns att Coronapandemin skulle försena projektet men det kunde hanteras och anläggningen kunde tas i drift enligt plan.
- Det känns mycket bra att anläggningen nu är i drift. Det har varit ett intensivt arbete för både oss och våra entreprenörer för att skapa denna fina anläggning, säger Agneta Johansson som har varit Vivabs projektledare för avfallsanläggningen i Gödastorp.

Förutom att vi nu ökar tillgången av lokalt producerad biogas blir det även stora miljövinster när det gäller koldioxidsutläpp. Den nya anläggningen möjliggör en årlig minskning av utsläppen med 2800 ton koldioxid tack vare minskade transporter.

Att anläggningen bidrar till minskade utsläpp har även gjort att Vivab fått bidrag från Klimatklivet, ett statligt stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

I samband med drifttagningen har vi också kunnat konstatera att vårt insamlade matavfall är till väldigt hög andel är just matavfall. Detta bekräftar den bild som våra plockanalyser har visat. Tack till alla invånare i Falkenbergs och Varbergs kommuner för ett gott samarbete.

De 4000 ton som Vivabs kunder slänger som matavfall ger biogas så att en vanlig bil kan köra 500 000 mil vilket motsvarar 125 varv runt jorden eller en total årsförbrukning för 170 bilar (antaget 3000 mil/år/bil).

Vad innebär förbehandling av matavfall?

Att förbehandla matavfallet innebär att man finfördelar det, sorterar ut icke önskvärt material samt blandar det med vätska till en pumpbar så kallad ”slurry”. Slurryn kan sedan användas till biogasproduktion i den biogasanläggning som sedan tidigare finns i Gödastorp, den anläggningen drivs av Falkenbergs biogas. Att förbehandla matavfallet innebär att man finfördelar det, sorterar ut icke önskvärt material samt blandar det med vätska till en pumpbar så kallad ”slurry”. Slurryn kan sedan användas till biogasproduktion i den biogasanläggning som sedan tidigare finns i Gödastorp, den anläggningen drivs av Falkenbergs biogas.

Koppling till Vivabs verksamhetsmål

Arbetet med Gödastorps avfallsanläggning kopplas till Vivabs verksamhetsmål "Framtida VA- och avfallshantering med smart resursanvändning och positiv klimatpåverkan" samt "minska miljöpåverkan".