SCADA - nytt system för ökad säkerhet

Under 2016 påbörjade Vivab införandet av ett nytt gemensamt SCADA-system, ett system för övervakning och styrning av processerna på våra vatten- och reningsverk.  

Det nya SCADA-systemet som ersätter fyra gamla system, ger Vivab utökad övervakning och larmhantering samt förbättrad analys av VA-processerna. Dessutom är säkerheten är förstärkt genom ett modernt krypterat datanät och striktare säkerhetsregler.

Systemet tar nu även emot signaler från smarta sensorer (så kallat Internet of things) vilket gör att vi får en effektiv insamling av data på ett sätt som inte varit möjligt tidigare.

Projektet har varit omfattande. En av utmaningarna har varit att många av anläggningarna har behövts moderniseras för att vara möjliga att koppla upp till det nya SCADA-systemet. Projektet har även hanterat utökade EU-säkerhetskrav (NIS) samt utbildning av cirka 100 medarbetare i våra verksamheter.

När nu SCADA-systemet är på plats har Vivab fått ett toppmodernt och säkert övervakningssystem. Systemet underlättar och sparar tid för personalen samt bidrar till både säkrare drift på våra vatten- och reningsverk och bättre kvalitet i VA-processerna.

Koppling till Vivabs verksamhetsmål

SCADA-projektet kopplas till Vivabs verksamhetsmål "Säkerhetsfrågor" - Vi ska ha en tydlig säkerhetskultur som bygger på risk- och sårbarhetsanalyser samt säkerhetsklassningar. Utifrån relevanta riskanalyser klassificeras känsliga delar av verksamhet, information och personal. Vi bygger upp en tydlig säkerhetskultur i verksamheten genom ökad medvetenhet om de risker som finns.