Covid-19 så har Vivab påverkats

Under året har Vivab följt situationen med coronaviruset noga. Vår utgångspunkt är att följa de rekommendationer som ges, både nationellt och lokalt, och vi har haft regelbunden kontakt med våra ägarkommuner för att hantera frågor på liknande sätt.

Tidigt i våras gjordes en omfattande riskanalys för alla delar av verksamheten. Då bildades även en arbetsgrupp som har haft avstämningar varje till varannan vecka och då följt upp och kompletterat riskanalysen regelbundet. Information till våra medarbetare om situationen och om de förhållningssätt som gäller har löpande uppdaterats på vårt intranät.

Under våren fanns en oro att försenade leveranser och brist på kemikalier kunde leda till problem på våra anläggningar samt att hög sjukfrånvaro kunde orsaka problem med bemanning. Men tillgången till material och kemikalier har varit normal och trots högre sjukfrånvaro än vanligt har bemanningen varit tillräcklig. De förändringar vi har gjort har främst varit i kundnära verksamheter. Exempelvis hölls inlämningen av återbruk på återvinningscentralerna stängt under en period och vi har begränsat antalet besökare på rampen vilket ibland har lett till köer för besökare. Byten av vattenmätare hemma hos våra kunder har pausats och våra kontor, inklusive kundtjänst, har varit stängda för besök under större delen av året. På våra anläggningar har vi gjort anpassningar och satt begränsningar i lokaler för att minska risken för trängsel bland våra medarbetare, vi har ställt om till digitala möten istället för fysiska och under årets sista månader jobbade de som hade möjlighet hemifrån. Med kreativitet och stor omtanke om varandra har våra medarbetare hjälpts åt att få verksamheten att fungera utifrån de nya förutsättningarna. Vi har därmed kunnat utföra vårt uppdrag utan större störningar trots den pågående pandemin.