Ordförande har ordet

Vivabs ordförande, Peter Sjöholm, besöker Bastekullen som är platsen för Varbergs nya vattentorn Våga.