Uppströmsarbete - insatser för att minska stoppen

En del av Vivabs uppströmsarbete är att minimera stoppen i våra pumpstationer och avloppsledningar.  

Stopp i ledningsnätet är en återkommande fråga och vi behöver informera inte bara regelbundet till olika områden utan även till olika målgrupper, såväl privatpersoner som verksamheter. Under hösten 2020 arbetade Vivab aktivt med att öka medvetenheten kring frågan om vad som är okej att spola ner i avloppet (kiss, bajs och toalettpapper) och vad som orsakar stopp (allt annat).

Kampanjen startade i augusti med information i Vivabs nyhetsbrev. Personal på förskolor fick brev med experiment att genomföra där barnen får testa hur olika typer av papper löses upp i vatten. Förskolorna och även olika typer av boenden fick klistermärken att fästa på insidan av toalettlocket. Vivabs kunder fick en flyer tillsammans med oktoberfakturan.

Kampanjen avslutades i samband med Världstoalettdagen, den 19 november. Då kunde vi höra Vivabs medarbetare Sam Svedberg och Fredrik Franzén berättar om Ullareds reningsverk och om vad vi kan hitta för skräp i vårt ledningsnät på P4 Halland. Ett stort engagemang skapades också kring skräp och dagens Facebookinlägg som visade en bild på en härva som orsakat stopp på ledningsnätet. Totalt 75 kommentarer med gissningar på vad som kan ha orsakat stoppet.

Koppling till Vivabs verksamhetsmål

Vivabs uppströmsarbete kopplas till Vivabs verksamhetsmål "Kommunikation och påverkansarbete" - Genom kommunikation öka kunskapen och förståelsen för vårt arbete att skydda och utveckla vår samhällsviktiga verksamhet.