Miljötratt

Vivab startade innan sommaren 2020 insamling av överblivet matfett på våra återvinningscentraler. Genom att sortera ut fettet kan det återanvändas till exempelvis biogas eller biodiesel. 1 liter matolja blir ca 1 liter biodiesel. Dessutom kan stopp i avloppet undvikas. Det svala matavfallet hälls i en PET-flaska med miljötratten på. PET-flaskan lämnas i angivet skåp nästa gång du besöker en återvinningscentral.

Koppling till Vivabs verksamhetsmål

Arbetet med miljötratten kopplas till Vivabs verksamhetsmål "Framtida VA- och avfallshantering med smart resursanvändning och positiv klimatpåverkan" och "verksamhetsmålet Kommunikation och påverkansarbete".