Möt en medarbetare

Johan Andersson är driftchef för återvinningscentralerna i Varbergs kommun och är en av de som anställdes under 2020.

Vilken bild hade du av Vivab innan du började i din tjänst?
Jag tänkte på vatten och återvinning, sophämtning. Ett positivt intryck, i och med att det är återvinning.

Vad är det som är positivt med återvinning?
Med tanke på dagens resursslöseri, behöver vi återvinna och återanvända mer. Vi kan alltid göra mer för att klättra uppåt i avfallstrappan! Det känns viktigt, alltså.

Hur kom det sig att du sökte dig till just Vivab?
För att det kändes som en trygg och seriös arbetsgivare och bolag, samt en framtidsbransch.

Hur är Vivab som arbetsgivare?
Jag är väldigt positivt överraskad, det känns både trevligt, välkomnande och inkluderande! Jättebra stämning.

Vad innebär ditt jobb?
Det innebär i korthet att leda och utveckla återvinningscentralerna.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Att ingen dag är den andra lik, eftersom det är olika utmaningar varje dag. Det är personalen och kundkontakten som gör varje dag intressant.

Vad händer alltid, en dag på återvinningscentralen?
Vi får trevliga kundmöten! Och vi upplyser invånarna om hur de ska sortera sitt avfall.

Vad är det mest oväntade som hänt?
När Polisens bomskyddsgrupp kom första arbetsveckan. En kund hade lämnat in en plastkasse full med dynamit och spränghattar. Sådant ska lämnas till Polisen direkt, när vi får in sådant explosivt material som vi inte vet vad det är så får vi oftast utrymma och stänga centralen.

Det har varit ett speciellt år, med covid. Hur har det märkts på återvinningscentralerna?
Fler kunder, men också väldigt stor förståelse bland kunderna för de restriktioner med maxantal bilar på rampen som vi infört. Folk har en lugnare inställning.

Vad ser du fram emot?
Att vara med och arbeta för att mer ska återvinnas, bidra till att vi slänger mindre i samhället.

En viktig miljöinsats alla kan göra?
Källsortera bättre, till exempel matavfall, och tänka på äta upp all mat som köps in till hushållet.

Ditt nördigaste uttryck?
Fraktion (ett branschspecifikt uttryck för materialets sortering).

Året 2020 i en mening?
De djupa tankarnas år.