Gymnasiearbeten kring dagvatten

Under 2020 har elever från Falkenbergs gymnasieskola under sitt sista år genomfört sina gymnasiearbeten genom ett mycket uppskattat samarbete med oss på Vivab.  

En nyfikenhet på hur mikroplaster påverkar vatten gav dem uppslaget att göra sitt arbete kring dricksvatten. De kontaktade Vivab och tillsammans med våra miljöingenjörer Fredrik och Annika formades två inriktningar på arbeten mot dagvatten. En undersökning om konstgräsets påverkan på en dagvattendamm som gränsar till en fotbollsplan (bild 3 och 4). Det andra arbetet tittade närmare på hur väl filter (bild 1 och 2) i dagvattenbrunnar fungerar för att fånga upp föroreningar som olja och mikroplaster.

Det första arbetet handlade om att utreda omfattning av konstgräsplaners påverkan på dagvatten. Prover togs från två fotbollsplaner (en konstgräsplan, bild 4, och en gräsplan) och analysresultaten jämfördes. Få prover togs och det var svårt att tolka resultaten, men det verkade som att de gummipartiklar som upptäckts i stora mängder i sedimentet (bild 3) i den dagvattendamm som får sitt vatten från konstgräsplanen, inte släpper ifrån sig några ämnen till omgivande vatten.

Det andra examensarbetet gick ut på att utvärdera dagvattenfilter (bild 1) som lades i rännstensbrunnar på Åkarevägen. Filtren fungerar som svampar och suger upp föroreningar som flyter på ytan. Resultaten visade positiva resultat på att flertalet ämnen fångades upp i filtren. Även mängden mikroplaster visades minska efter att filtren lagts i brunnarna.

Att få jobba nära ett företag, ha en kontaktperson med tät återkoppling från Vivab och få göra riktiga analyser har varit det bästa med samarbetet säger eleverna själva. För Vivabs del har det varit en fördel att eleverna velat dyka ner i problematiken kring föroreningar i dagvatten, som därför hamnat lite högre upp på agendan.

Koppling till Vivabs verksamhetsmål

Samarbetet med gymnasieelever kan kopplat till Vivabs verksamhetsmål "Kompetensförsörjning" - Vi vill utmärka oss som en attraktiv arbetsgivare i en samhällsviktig bransch. Det gör vi bland annat genom att ta emot praktikanten och erbjuda projekt/examensarbeten.