Holmagärde - Sveriges modernaste återvinningscentral 

2018 invigdes Varbergs nya moderna återvinningscentral Holmagärde, men tankarna kring en ny återvinningscentral började redan ta form under 2010. 
Det året började vi undersöka möjligheterna med att modernisera och bygga om återvinningscentralen vid Östra Hamnvägen. Snart konstaterades det att det skulle bli svårt att genomföra en ombyggnation av återvinningscentralen och istället började sökandet efter en tomt där en ny återvinningscentral kunde byggas. Eftersom denna typ av verksamhet kräver stora ytor var alternativen som kommunen kunde erbjuda få.

Den mark som visade sig vara mest lämpad var placerad vid Holmagärde där ett nytt industriområde höll på att växa fram. En tomt på cirka 35 000 kvadratmeter styckades av och det är där vi idag ser en av Sveriges modernaste och finaste återvinningscentraler. Arbetet med att bygga återvinningscentralen delades in i två etapper. Första etappen innebar att merparten av tomten schaktades ur och fylldes med sprängsten som kom från utbyggnaden av Gekås i Ullared. Jordmassorna som grävdes ur kördes till Hunnestads deponi där de användes till sluttäckningen av densamma. När väl marken var återfylld var det dags för etapp två. Ambitionen var att låta huvudentreprenören MVB Astor bygga en av Sveriges absolut modernaste och finaste återvinningscentraler. En stor utmaning i projektet var att samordna tre omfattande entreprenader med varandra. Med mycket samarbetsvilja och lite tur föll det väl ut.  

Vad innebär det att driva en av Sveriges mest moderna återvinningscentral? 

En modern återvinningscentral ska präglas av en god och säker kund- och arbetsmiljö. Vi har i största möjliga mån försökt separera besökarna från tung trafik genom att sätta upp trafikskyltar och vi har anlagt tydliga separerade gångstråk med övergångsställen. Förutom att det ska vara en säker och trivsam miljö för våra medarbetare och kunder, ska anläggningen också inbjuda till att sortera rätt. 

- Allt avfall som kommer in till återvinningscentralen är egentligen inte avfall utan fullt användbara saker som kan komma någon annan till nytta. Dessa saker uppmuntrar våra medarbetare att lämna på Återbruket istället för att slänga det i containern. På så sätt går vi mot en mer hållbar miljö, säger Johan Fälth, avfallschef på VIVAB.