Att jobba på VIVAB

Det finns en stor variation av yrkesområden inom VIVAB och våra medarbetarundersökningar visar att trivseln är hög. VIVAB har ungefär 180 anställda, alla specialister på sitt område. Här möter du några av våra medarbetare. 

Möt Elisabeth - avfallsplanerare på VIVAB

Elisabeth jobbar som avfallsplanerare på VIVAB. I sitt jobb arbetar hon med övergripande frågor inom avfallsområdet. Det kan handla om miljötillstånd för avfallsanläggningarna, upphandlingar av till exempel behandling av det avfall som samlas in, utveckling av verksamheten, diverse projekt, taxearbete med mera. Hon sökte till VIVAB när jag hon var föräldraledig med sitt äldsta barn, då dåvarande avfallsansvarig på FAVRAB (Falkenbergs vatten och renhållnings AB) ringde och tipsade henne om att det snart skulle bli en tjänst ledig. Elisabeth ville gärna jobba med avfallsfrågor och sökte tjänsten. 


- Jag trivs bra med mitt jobb! Här finns många trevliga och duktiga arbetskamrater. Det är ett bra klimat på jobbet och jag upplever att vi strävar mot samma mål, att skapa en god service åt våra kunder och samtidigt göra det på ett miljösmart sätt. 


Hur en arbetsdag kan se ut säger Elisabeth att det först kan börja med ett byggmöte ute på Ågårds gamla deponi som nu ska sluttäckas för att minska mängden lakvatten och därmed minska eventuell miljöpåverkan på omgivningen. På eftermiddagen har hon ett möte med hållbarhetsstrategen i Varbergs kommun. Där pratar de om mål för kommunens avfallshantering och hur man kan samarbeta för att genomföra de åtgärdsförslag som finns i kommunens avfallsplan. Flera av åtgärdsförslagen i Avfallsplanen ansvarar VIVAB för, men det finns också mål- och åtgärdsförslag som kommunala förvaltningar ansvarar för och där är Elisabeths ansvar att samordna och följa upp att arbetet utförs. Om det blir lite tid över ska hon börja titta på upphandlingsunderlag för flisning av trä och ris som samlas in på återvinningscentralerna. 

På frågan om vad hon tycker är roligast med sitt arbete säger hon, 


- Att jag får jobba med något som känns viktigt och engagerande samtidigt som det är en stor variation i arbetsuppgifter. Det är också roligt att få följa projekt från första tanken tills att allt är genomfört och klart. Som till exempel när vi byggde den nya återvinningscentralen på Holmagärde, där jag fått vara med från planeringen med att hitta en lämplig placering till en färdig central.

Möt Robert - projektledare på VIVAB

Robert har arbetat som projektledare på VIVAB sedan 2016. Tidigare arbetade han på SWECO som konsult och hade VIVAB som kund. När han fick veta att det fanns en tjänst som projektledare ledig sökte han den. 


- Jag upplevde VIVAB som en bra arbetsgivare och fördelen av att kunna åka till samma arbetsplats varje dag och att i större utsträckning själv kunna planera sin arbetsdag övervägde till VIVAB:s fördel. 

Roberts arbetsuppgifter handlar om att leda projekt inom alla delar av VIVAB:s ansvarsområden från dricks- och spillvattenbyggnader till ledningsnät, dagvatten och avfallsanläggningar. Arbetsdagarna och arbetsuppgifterna varierar mycket eftersom projekten är i olika skeden. I några projekt är man tidigt i planeringen, medan andra projekt är i projekterings- eller utbyggnadsskedet. 

- Det bästa med mitt jobb är möjligheten att arbeta med vatten, avlopp och avfall, något som är så viktigt för så många och samtidigt med hållbarhet och miljö i främsta rummet. 

 Hur en arbetsdag kan se ut säger Robert att en dag innehåller kontakter och dialoger med såväl medarbetare på VIVAB som entreprenörer, myndigheter och fastighetsägare. Det krävs att man som projektledare är lyhörd och flexibel, samtidigt som funktionen i anläggningen ska säkerställas och budgeten för projektet hållas. 

- Jag tycker att det är intressant att arbeta inom ett område där varje projekt är unikt och man hela tiden lär sig nya saker. Vi som arbetar med VA och avfall i Sverige upplever jag som en enda stor familj där man inte ser varandra som konkurrenter. Det innebär att man prestigelöst kan utbyta erfarenheter och information på ett sätt som gynnar verksamheten.