Ordförande har ordet

VIVAB bildades genom att kommunerna slog ihop en förvaltning och ett bolag 2008. En sammanslagning som visat sig väldigt lyckosam. Där har samverkan och samarbete varit det viktigaste. 
Med sammanslagningen har det varit lättare att rekrytera personal. Vi har ökat lönsamheten och växt i takt med att kommunerna växt. Vi har gjort stora investeringar de senaste åren, vi har förbättrad vattenkvalitén, renoverat våra vattenverk och ska bygga ett nytt vattentorn. Detta är några exempel på viktiga förbättringar VIVAB gjort i sin tioåriga historia. Lyssna mer på vad VIVAB:s styrelseordförande Peter Sjöholm har att berätta om sin syn på vad VIVAB åstadkommit det senaste decenniet.