På gång inom avfall – nya regler där VIVAB redan är långt framme

2018 kom äntligen ett beslut från regeringen angående producentansvaret av förpackningar samt en skärpning av kravet på att kommunerna ska erbjuda matavfallsinsamling, men vad innebär det i praktiken? 
I korthet går regeringens beslut ut på att  förtydliga att producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem, och att insamlingen ska ske bostads- eller kvartersnära.

För att aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas stegvis 2021 och 2025. kommunerna ska erbjuda separat insamling av matavfall från hushållen senast år 2021. Regeringen har även beslutat att förlänga etappmålet om 50 procents separat återvinning av matavfall från 2018 till 2020.

 Vad betyder det för VIVAB och dess kunder? 
 VIVAB ligger långt framme gällande matavfallsinsamlingen med en hög grad av utsortering av matavfall. Dessvärre har beslutet med ett utökat insamlingsansvar av producenterna från regeringen ännu inte resulterat i någon klarhet i vad som kommer hända. Vad innebär kvarters- och bostadsnära? VIVAB har en tät dialog med FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) som är ansvariga för insamlingen av förpackningar. 
- Även om det inte är kommunens ansvar att samla in förpackningar så är vi måna om att kunna erbjuda vara invånare en bra service, säger Johan Fälth avfallschef VIVAB