Rötgas blir fjärrvärme – en efterlängtad växling av förnybar energi

Den 18 juni 2018 invigdes en ny biogaspanna på Varberg Energis värmeverk. Den blir startskottet på ett efterlängtat samarbete som skage en stor miljövinst. Biogaspannan är en gemensam satsning av VIVAB och Varberg Energi. 

Projektet påbörjades i slutet av oktober 2017 och kom till avslut den 7 maj 2018 när den nya biogaspannan driftsattes. Samarbetsprojektet omfattades av en ny gasledning som kopplades ihop med det befintliga gassystemet på Getteröverket och en ny panna som installerades på Varberg Energis fastighet.

Under 2017 producerades närmare 1 000 000 Nm3 rötgas på Getteröverket. Hälften var överskott som facklades bort i stället för att återvinnas. Med den nya biogaspannan tas all producerad biogas tillvara. Den beräknade mängden producerad värme är 4,5 GWh vilket räcker till uppvärmning av 429 nybyggda villor. All producerad rötgas på Getteröverket levereras till Varberg Energi AB:s närbelägna panncentral där gasen förbränns och omvandlas till fjärrvärme som distribueras i VEAB:s fjärrvärmenät. VIVAB i sin tur värmer upp Getteröverkets processer och lokaler med fjärrvärme från fjärrvärmenätet.