GDPR - General Data Protection Regulation

GDPR som trädde i kraft 25:e maj 2018 har inneburit en gedigen översyn av hur vi hanterar personuppgifter inom verksamheten. 
Vi har infört nya rutiner tillsammans med befintliga för att säkerställa informationssäkerheten kring de behandlingar av personuppgifter som vi utför. Resultatet innebär att våra kunders och våra anställdas personuppgifter nu är ännu mer skyddade och inte minst i enlighet med direktivet.

Lär mer om VIVAB:s personuppgiftspolicy.