Sommaren 2018 - utmaningar och bevattningsförbud

Det var sommaren 2017 som blev ett uppvaknade för oss dricksvattenproducenter i Hallands län. Nu drabbades även vi på Västkusten av låga grundvattennivåer.  Efter torråret 2016 och en nederbördsfattig vår 2017 var grundvattennivåerna låga inför sommarperioden 2017.
Vattenbristen var ett faktum för alla. Alla Hallandskommuner gick på uppmaning av Länsstyrelsen ut med en ”spara vatten-kampanj” för att få kunder att tänka till hur de använder sitt dricksvatten. Våra kunder hörsammade det och konsumtionen gick ner, därför behövde vi inte införa något bevattningsförbud. Som tur var bjöd hösten på mycket regn som varade ett par månader in på 2018. Regnet gjorde att både yt- och grundvattentäkterna fick en välbehövlig påfyllning. 

Sommaren 2018 skulle visa sig vara den varmaste och nederbördsfattigaste på mycket länge. Det gjorde att efterfrågan på dricksvatten ökade enormt. Vattenförbrukningen gick spikrakt uppåt och våra vattenverk fick köras på maxkapacitet för att hinna med att producera dricksvatten. Detta var också en ny situation för oss och vi fick vi införa bevattningsförbud i området kring Ullared, eftersom vattenverket där inte klarade av att levererad önskad mängd vatten. VIVAB hade sedan tidigare sett ett behov av ett större vattenverk i Ullared, så arbetet med att utöka kapaciteten hade redan påbörjats. Den utbyggda anläggningen kommer ha 50 procent mer kapacitet än idag, med möjlighet att öka ytterligare framöver. Den förväntas stå klar under 2021. 

Ökad mätning av vattennivåer

VIVAB har många vattentäkter utspridda i kommunerna och markförhållanden, terräng och vattentäktens beskaffenhet ställer alla olika krav på mätningar av vattennivåer. Oftast finns det en vattendom som reglerar typen av mätning och hur ofta den ska genomföras. Ibland väljer vi att utföra en utökad mätning för att få en förståelse hur vattentäkten reagerar på olika uttag av vatten, mängd nederbörd och för att kunna ta rätt beslut i rätt tid. Ett sådant beslut skulle kunna vara att VIVAB går ut med en rekommendation att spara vatten, eller i extrema fall införa bevattningsförbud. Sedan 2017 har VIVAB arbetat med att förbättra mätningarna av vattentäkterna och systematiskt identifiera de mätpunkter som ger bäst information kring vattentäkterna. VIVAB arbetar också med att följa utvecklingen kring fjärravläsning av vattennivåer. Det kan till exempel finnas en mätpunkt som ligger i svårtillgänglig terräng. Mätresultatet från punkten kan bedömas vara så viktig att vi beslutar att installera en mätmodul så att fjärravläsning av vattennivåerna kan utföras. Man kan göra liknelsen med er fjärravlästa elmätare.

Samarbete mellan kommunerna

Kommunerna i Halland har sedan länge ett bra samarbete och detta var tydligt då vi under både 2017 och 2018 hade regelbunden kontakt gällande de låga grundvattennivåerna och den höga vattenförbrukningen. Samarbetet har fortsatt nu 2019.