VD har ordet

Vi har gått från att vara en organisation med i huvudsak ett förvaltande uppdrag till att i mycket högre grad ligga i framkant vad gäller planering och utveckling.
VIVAB har idag närmare 180 medarbetare och har sedan starten 2008 växt med cirka 35 procent. Detta är en följd av utvecklingen i våra kommuner. Kommunerna får fler invånare vilket gör att vår verksamhet blir större. Dessutom behöver vi kunna matcha ökande planeringsresurser i kommunen. Lyssna mer om vad VIVAB:s VD Margareta Björksund-Tuominen har att säga om VIVAB:s tioåriga historia och hur hon ser på att gå in ett nytt spännande decennium för VIVAB.