Ny sopsugsanläggning i Västerport

I nuvarande hamnen i Varberg ska en ny stadsdel - Västerport - ta form. Nu planeras det för en ny sopsugsanläggning i den nya stadsdelen.
Under 2018 inleddes projekteringen för området. Utöver VIVAB:s arbeten med vatten, avlopp och dagvattenutbyggnad för området planeras det att byggas en sopsugsanläggning.

Från sopnedkast kommer sopsugssystemet suga avfallet likt en jättelik centraldammsugare till en terminal där avfallet hämtas. Därmed undviks att VIVAB:s sopbilar trafikerar gatorna i den nya stadsdelen. Tekniken med sopsug finns i många nya stadsdelar i andra städer, men Västerport blir först inom VIVAB:s verksamhetsområde. Det finns alltså ingen i Varberg eller Falkenbergs kommun sedan tidigare. Under året som gått har VIVAB byggt kunskap om hur en sopsugsanläggning fungerar. Om allt går som planerat kommer sopsugssystem upphandlas i slutet av 2019. Sopsugsanläggningen har varit en del av den omfattande projektering som genomförts tillsammans med Varbergs kommun för området.