Ny avfallsanläggning i Gödastorp

Nu har vi fått godkänt miljötillstånd för ny avfallsanläggning i Gödastorp i Falkenbergs kommun.
I maj 2018 lämnades tillståndsansökan in och i slutet av året fick vi det positiva beslutet. Då blev det klart att planerna på att bygga en förbehandlingsanläggning för matavfall i anslutning till den befintliga biogasanläggningen i Gödastorp fått positivt besked från Länsstyrelsen. 

Den nya förbehandlingsanläggningen behövs eftersom matavfallet måste behandlas på ett sådant sätt så att biogasanläggningen kan göra biogas av det. På så sätt skulle Falkenbergarnas och Varbergarnas matavfall kunna användas direkt för lokal produktion av biogas och biogödsel, istället för att köra det som det idag görs till en biogasanläggning i Jönköping. Vi ser det mycket glädjande att Naturvårdsverket, via erhållet klimatklivsbidrag 2017, och nu Länsstyrelsen ser klimatfördelarna i förbehandlingsanläggningen. Efter positivt besked i miljöprövningen återstår en godkänd detaljplan innan den kan bli verklighet. Det planeras även att bygga en omlastningsstation för brännbart hushållsavfall i samma lokaler som förbehandlingsanläggningen för matavfall. I dagsläget sker omlastningen av hushållsavfall i en lokal i Torsholm. Där har VIVAB ett tillfälligt tillstånd som löper ut den 30 september 2020. Till dess ska en kombinerad anläggning för omlastning och förbehandling stå klar i Gödastorp.