VA-utbyggnad 2018

Under 2018 har VIVAB byggt VA-ledningar i våra kommuner. Här presenteras korta fakta om vad som gjorts under verksamhetsåret 2018.

Korta fakta Varberg


Exploatering Industriområde
Utbyggt ledningsnät för Sunnvära industriområde (Derome husfabrik): cirka 3000 meter dubbla vattenledningar och 1 spill-ledning. 1 dagvattendamm och 2 pumpstationer.

Exploatering villa- och radhus
Stenen Tvååker: cirka 55 bostäder, 90 lägenheter och en förskola.
Pilgatan: cirka 50 bostäder och 3 flerfamiljshus. 

Utbyggt VA till bostäder med hyreslägenheter
Svärdfisken: cirka 50 lägenheter, kontor och centrumändamål. 
Marmorlyckan: cirka 160 lägenheter. 
Brunnsberg: cirka 180 lägenheter. 

Övrigt
2000 meter vatten-och spill-ledningar och en pumpstation byggd för framtida exploateringar i Trönningenäs. Genomfört i samband med att Hamn och Gata byggde gång och cykel väg.

Korta fakta Falkenberg


Exploateringar industriområde
Utbyggd ledningsnät för Smedjeholmens industriområde: cirka  3000 meter VAD-ledningar + 1 dagvattendamm 
Utbyggt ledningsnät för senaste etappen vid Falkenbergsmotet (Vinberg 1:3): cirka 5300 meter VAD-ledningar + 4 dagvattendammar.

Exploatering villa och radhus
Stafsinge 3:6, Etapp 1:  cirka 70 bostäder.
Västra Tröinge (Tröinge 4:214): cirka 25 bostäder.

Utbyggt VA till bostäder med hyreslägenheter 
Kv  Växthuset (Halmstadsvägen): cirka 70 lägenheter.
Ekbacka vid Arvidstorp: cirka 120 lägenheter.
Bacchus: cirka 40 lägenheter.

Övrig verksamhet
Utbyggt VA till Kulturcentrum (nya gymnasieskolan).