Ny spolbil och grävmaskin 

Under 2018 har vi köpt in en spolbil och grävmaskin till vår enhet Distribution. Utöver det har vi även fått två nya filmkameror som ska göra det smidigare för oss att filma ledningsnätet vid underhållsarbeten. Behovet av att förnya oss vad gäller servicebilar och arbetsodar har lett till inköp av dessa.


Spolbilen är i drift sedan september 2018 och är utrustad med två tankar. En av dem används till renvatten för transporter vid större vattenläckor samt vid händelser som kräver mobil vattentransport. Den andra tanken är till för transport av sten och grus som sugs upp i samband med underhållsspolning och slamsugning av ledningar. Den är även utrustad med miljöteknisk utrustning avsett för högtrycksspolning. På så vis sparar vi tid och minskar transporterna eftersom det inte behöver hämtas nytt spolvatten så ofta. 


En ny grävmaskin är också på plats sedan i december 2018. Det är en 16 tons hjulmaskin som går på saneringsarbeten samt vattenläckor i Falkenberg. Drivmedlet är EcoPar som är ett svenskt miljöbränsle. Det är ett så kallat syntetiskt dieseldrivmedel och används som ett alternativ till dieselolja.